Servicii medicale avizate pentru industria transporturilor

Facebook

Manifestând un interes deosebit faţă de activitatea specifică pe care o desfasoară Compania Dumneavoastră, dorim să vă prezentăm pe această cale serviciile noastre, în contextul noilor reglementari legislative privind siguranţa transportatorilor. Clinica Telemedica este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale din Bucureşti, destinate atât pacienţilor persoane fizice, cât şi companiilor, pregătind servicii adaptate permanent doleanţelor clienţilor noştri.

Modelul Telemedica este bazat pe oferirea unui plus de valoare pacienţilor, prin acordarea de servicii medicale în toate specialităţile, efectuarea tratamentelor în ambulatorul de specialitate, investigaţii de laborator, imagistică, toate susţinute de o echipă apreciată, compusă din profesionişti. Totodată, dăruriea personalului medical este susţinută si de suportul oferit de dotarea cu echipamente de înaltă performanţă. Fiecare persoană are nevoi şi cerinţe diferite. De aceea, am dezvoltat soluţii flexibile pentru a satisface toate solicitările pe care le primim.

Serviciile integrate reprezintă metoda compexă, care creşte eficienţa şi flexibilitatea în oferirea de servicii medicale dedicate companiilor din toate domeniile de activitate. Acest tip de servicii conferă angajatorilor şi angajaţilor un maxim de confort, optimizarea performanţelor angajaţilor, totul cu un cost redus şi transparent.

Legislaţia actuală în domeniul siguranţei transporturilor are o nouă abordare a metodologiei de examinare medicală şi psihologică a personalului cu funcţii în siguranţa transporturilor Legislaţia:

 • Ordin nr. 1257/1391/2013, pentru aprobarea baremelo de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corecspunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor
 • Ordin nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii
 • Ordin nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţţilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

La baza serviciilor medicale pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor stă un complex de activităţi care cuprind:

 • Examen medical la angajarea
 • Controlul medical periodic
 • Examenul medical pentru perioada de şcolarizare
 • Examenul medical pentru schimbarea funcţiei
 • Efectuarea tuturor investigaţiilor pentru fiecare angajat
 • Întocmirea şi gestionarea dosarelor medicale
 • Eliberarea avizelor medicale şi/sau psihologice

În plus, se vor asigura:

 • Examinarile pentru medicina muncii urmate de eliberarea fişelor medicale de aptitudine
 • În urma examenului de medicina muncii, la indicaţia medicului, pacienţii vor fi monitorizaţi prin intermediul serviciilor medicale din sistemul de asigurări de sănătate în cadrul clinicii noastre
 • Semnalizarea cazului de boală profesională şi dispensarizarea acestuia după confirmare
 • Elaborarea de rapoarte statistice periodice şi situaţii privind influenţa noxelor asupra stării de sănătate

În speranţa că am reuşit să vă convingem de avantajele pe care le puteţi avea prin colaborarea cu Clinica Telemedica, vă stăm la dispoziţie pentru a discuta toate aspectele propunerii noastre astfel încât să aveţi avea siguranţa că veţi beneficia de servicii de calitate şi ca aţi găsit în noi un partener fidel.

Pentru oferta personalizata va rugam sa ne conactati la 021 327 5259 sau la info@telemedica.ro

Vezi Certificatul de agreare efectuare examinari medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor

Url:

Facebook Google+