Medicina muncii

Medicina muncii
Facebook

PUNCTUL DE SPRIJIN PENTRU TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE

Legislația actuală în domeniul Medicinii Muncii precizează că pe teritoriul României, angajatorii din sectoarele public și privat sunt obligați să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaților prin servicii medicale de medicina muncii, în baza unui contract cu o unitate medicală autorizată în acest scop.

Legislația:

 • Legea nr. 90/1996, privind protecția muncii
 • Legea nr. 100/1998, privind protecția muncii
 • Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 96/2003, privind protecția materintății la locul de muncă
 • Legea nr. 418/2004, privind statutul specific al medicului de medicina muncii, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 319/2006, privind protecția și securitatea muncii, cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 1425/2006, privind Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 355/2007, privind supravegherea sănătății lucrărilor, cu modificările și completările ulterioare
 • OMFS nr. 1256/443/2008, pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Comisiei de Experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății și de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
 • HG nr. 1414/2009, privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică București
 • HG privind modificarea și completarea HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății

La baza serviciilor de medicina muncii stă un complex de activități care cuprinde:

 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaților
 • Examene medicale la angajarea în muncă
 • Examen medical în perioada de adaptare
 • Controlul medical periodic
 • Examenul medical la reluarea activității
 • Consilierea angajatorului pentru stabilirea strategiei de securitate și sănătate la locul de muncă
 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii și a locului de muncă la caracteristicile psiho-fiziologice ale angajaților
 • Consiliere și îndrumare a activității de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă sau boală profesională

Preturile se vor stabili in functie de specificul activitatii fiecarui loc de munca!

Programați-vă acum!

Facebook Google+